START
_______________

Literatura

Hardware

Software


Mikroprocesor
Motorola 68000

 

Literatura Hardware

    Poniżej można znaleźć opisy układów scalonych rodziny 65XX, a także innych elementów i układów przydatnych w atarowskim bądź commodorowym warsztacie...

 

Układy rodziny 65XX

Mikroprocesor 6502 i jego rodzina

MCS 6500 Family Hardware Manual

MCS 6500 Family Programming Manual

Synertek SY65XX Family Hardware Manual

Synertek SY65XX Family Programming Manual

SY 6502

SY 6522 VIA

Synertek SY6522 Programming Reference

SY 6530 RRIOT

SY 6545 CRTC

MOS 6520 PIA

MOS 6522 VIA

MOS 6525 TPI

MOS 6526 CIA

MOS 6529 SPIA

MOS 6532 RIOT

MOS 6551 ACIA

MOS 6581 SID

Synertek Data Catalog

WDC Programming Manual

 

Układy innych serii

8520 CIA

8701 CLOCK

WD1772

 

Układy logiczne

List of 7400 series integrated circuits

Texas Instruments TTL Data Book vol. 1

Texas Instruments TTL Data Book vol. 2

Texas Instruments TTL Data Book vol. 3

Texas Instruments TTL Data Book vol. 4

Texas Instruments TTL Pocket Data Book

TTL Cookbook

 

Książki znalezione w sieci

6502 Applications

Apple Interfacing

Commodore 64 Interfacing Blue Book

Electronic Computer Projects for Commodore and Atari Personnal Computers

Electronic Projects for Your Commodore 64 and 128

Microprocessor Fundamentals Kim1

Microprocessor Fundamentals Sym1

Microprocessor Interfacing Techniques

MOTOROLA M6800 Microprocessor Applications

Practical Interfacing Projects with the Commodore Computers

Programming and Interfacing 6502 With Experiments

The Best of MICRO 6502 Volume 1

The Best of MICRO 6502 Volume 2

The First Book of KIM

VIC 20 Interfacing Blue Book