START
_______________

Narzędzia

GALprog

Przetwornica StepUp

Przelotki układów DIP

Laminator do PCB

Wiertarka do PCB

Wytrawiarka PCB

Monitor LCD Multi

Programator ALL-07

Programator
Logical Devices
AllPro88


EPE IC TESTER
by Joe Farr
 

 

Everyday Practical Electronics
IC TESTER by Joe Farr

     Chciałbym przedstawićmoją wariację na temat testera układów scalonych wziętego
z czasopisma Everyday Practical Electronics. Jest to ciekawe urządzenie zbudowane
na mikrokontrolerze PIC16F877, który steruje wejściami testowanych układów oraz
odczytuje stany wygenerowane na ich wyjściach. Oprogramowanie sterujące pozwala na
w zasadzie dowolne ustalanie warunków testów, czyli wysyłania wektorów testowych do
badanego układu, np. PAL albo GAL. Oczywiście testować można wszelkie układy
cyfrowe TTL oraz CMOS. To bardzo uniwersalne urządzenie.

Oryginalny artykuł (język angielski)

     Mój projekt sprowadził się do całkowitego przeprojektowania  PCB do zastosowania
elementów SMD, mikrokontrolera w obudowie PLCC oraz wyraźnego zmniejszenia
wymiarów płytki drukowanej co sprawiło, że sprzęt jest poręczniejszy do ustawienia na
biurku :)

     Zdjęcie testera:

Oryginalne oprogramowanie

Plik HEX do zaprogramowania 16F877

Schemat w formacie Eagle

Pliki PCB w formacie Gerber/Excellon

     Obsługa jest prosta. Wszystko zostało opisane w oryginalnym artykule z EPE.

     Paczka software pochodząca z nieistniejącej strony oldcomputer.info by MCbx
będąca rozwinięciem możliwości IC testera. Software napisany całkowicie od nowa
pozwala na uruchamianie w nowszych wersjach Windows.

IC Tester software by MCbx

     POLECAM