START
_______________

Atari 8-bit

GAL-MMU

SIO2PC

Atari static RAM

Atari R-Flex

Atari Turbofreezer III

ARC by Pasiu/SSG

Atari Cartridge

Emulator USB Joy

SIDari

YAMari

SONari

SAMari

TIGari

NOMari

I/O Dekoder

CART+ECI expander


Atari Multicart XE

Atari Full S-RAM

Real Safety Gear

 

Real Safety Gear

     Nie od dzisiaj jest znany fakt, że szyna systemowa Atari wyprowadzona na złącza
Cart czy PBI, bądź Cart+ECI jest niebuforowana, a sygnały przesyłane na większe
odległości są podatne na zniekształcenia i co za tym idzie - urządzenia podłączane
mogą pracować niestabilnie zawieszając działanie systemu, albo wytwarzać fałszywe
dane i adresy. Ze względu na to, iż powstaje coraz więcej rozszerzeń dołączanych do
szyny o małej obiążalności i zapotrzebowanie na jednoczesne działanie modułu ROM
razem z modułem dźwiękowym, powstał bufor portu Cart zapewniający bezproblemowe i
bezpieczne dołączenie więcej niż jednego modułu do szyny Atari. Głównym inspiratorem powstania urządzenia jest XXL - programista, użytkownik forum Atari Area.

     Zasada działania jest bardzo prosta. W linie sygnałowe zostały włączone bramki
buforujące/wzmacniające/separujące sygnały zgodnie z kierunkiem ich przepływu. Tym,
o co trzeba było zadbać w tej konstrukcji jest przede wszystkim odczyt danych przez
mikroprocesor z modułów ROM/RAM/IO. Dlatego został wbudowany minimalny układ
dekodujący moment dostępu do obszarów $8000-9FFF, $A000-BFFF oraz $D5XX. Tylko
wtedy jest możliwy odczyt albo zapis w tych obszarach, aby nie wystąpiły kolizje na
szynie danych, a w konsekwencji zawieszenie pracy systemu.

     Ze względów praktycznych oraz zwykłej wygody logikę buforującą oraz sterującą
zamknąłem w układzie CPLD Xilinx - XC9572XL-TQG100 ze względu - przede wszystkim
na ilość wyprowadzeń niezbędnych do ogarnięcia dużej liczby wejść i wyjść.

     Bardzo ważne! Ze względu na brak odcinania sygnałów w RSG może znajdować się
wyłącznie jeden moduł ROM/RAM używający sygnałów RD4/RD5 oraz S4/S5!
Włożenie takich dwóch modułów uniemożliwi uruchomienie komputera.

Schemat układu:

Schemat logiki w CPLD:

Pliki projektu

     Powyższy link pozwala na ściągnięcie kompletu danych niezbędnych do zbudowania
działającego RSG. Nie ma projektu PCB ze względu na to, że każdy może mieć inną
koncepcję umiejscowienia elementów, albo dotyczącą wymiarów. Schemat w Eagle
umożliwia bezproblemowe zaprojektowanie własnej płytki do projektu. Pliki Gerber
spełniają wymagania firmy JLCPCB gdzie z reguły zamawiam wykonanie obwodów.
Polecam profesjonalne wykonanie ze względu na raster wyprowadzeń CPLD - 0,5mm.

     Montaż poza CPLD jest prosty i nie wymaga komentarza. Diody LED mogą być
zamontowane jako opcja. Były przydatne w czasie testów. W czasie użytkowania dioda LED1 sygnalizuje obecność zasilania. Jako podstawy użyłem sprawdzonego sposobu
z plexi grubości 5mm oraz tulejkami dystansowymi 10mm. Śruby 3mm długości 15mm
po nawierceniu wgłębień na łby pozwoliły na dobre skręcenie PCB z podstawą. Całość
jest stabilna i wysokością pasuje do wysokości złącza CART komputerów serii XE.
W razie potrzeby do slotu 3 można dołożyć kolejne złącza rozszerzające.